FANDOM


Świat Kuźnia

Rycina przedstawiająca Świat Kuźnię

Świat Kuźnia (ang. Forge World) - (klasa φ w klasyfikacji Imperialnej) - światy Adeptus Mechanicus w całości poświęconymi przemysłowi i mrocznym wierzeniom Kultu Maszyn.

Większość powierzchni światów pokryta jest tworzonymi przez tysiące lat olbrzymimi kompleksami przemysłowymi: wielkimi fabrykami maszyn, centrami produkcji, wulkanicznymi kuźniami, sięgającymi nieba kominami oraz ogromnymi fortecami-warsztatami Adeptus Titanicus. Żaden inny świat nie może równać się z ilością i jakością ich produkcji. Planety produkują dosłownie wszystko, od żywności i amunicji aż po ogromne machiny wojenne i statki kosmiczne.

Populacja świata kuźni jest niezmiennie liczna, większość zaangażowana jest bezpośrednio w przemysł planety, pracując w fabrykach i wydobyciu surowców.

W rezultacie całkowitej industrializacji planety ekosystem został doszczętnie zniszczony. Powietrze zatrute jest toksycznymi gazami, a rzeki skażone są odpadami z fabryk. W wielu przypadkach nawet morza i oceany zostały wysuszone aby uzyskać więcej przestrzeni na budowę fabryk - niemniej jednak zdolność produkcyjna światów kuźni jest absolutnie niezbędna dla całego Imperium.

Spis Światów Kuźni

Nazwa Segmentum Sektor Podsektor Układ Populacja
Mars Solar Solar Sol Słoneczny 20.000.000.000.
Antioc Obscurus Nieznane Prath Veil  Nieznane Nieznane
Agripinaa Obscurus Agripinaa Cadiański Agripinaa 80,000,000
Artemia Majoris Pacificus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Bakka Tempestus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Cypra Mundi Obscurus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Esteban Ultima Nieznane Nieznane Esteban Nieznane
Esteban VII Ultima Nieznane Nieznane Esteban Nieznane
Graia Ultima Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Gryphone IV Tempestus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Hydraphur Pacificus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Incaladion Ultima Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Lucius Obscurus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Metalica Ultima Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Meoza Obscurus Gothic Cyclops Nieznane Nieznane
M'Khand Pacificus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Mpandex Obscurus Gothic Gethsemane Nieznane Nieznane
Phaeton Solar Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Ryza Solar Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Stygies VIII Ultima Vulcanis Nieznane Nieznane Nieznane
Tigrus Ultima Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Tolkhan Tempestus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Triplex Phall Ultima Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Urdesh Pacificus Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane
Voss Prime Solar Nieznane Nieznane Nieznane Nieznane

Żródła

  • Imperial Armour Volume One: Imperial Guard&Imperial Navy